دستيار |نرم افزار سفارشات,خرید خارجی,مسئولين خريد

 

 

 

 دانلود مشخصات محصول

 


محصولات: (نرم افزار
سفارشات - خرید خارجی)

 

تعريف انواع اطلاعات پايه مورد نياز از قبيل انواع خريد، مسئولين خريد، منابع خريد و ....
تعريف انواع ارز و قيمت گذاري آن در دوره هاي مختلف
تخصيص كالا به مسئولين خريد و اولويت بندي آنها
تخصيص كالا به تأمين كنندگان و تعيين امتياز منابع
تعريف امضاي مجاز اسناد و شماره فرم(کدهای ايزو) و توزيع نسخ اسناد براي چاپ
تعيين مراكز مجاز درخواست كننده و اقلام قابل درخواست هر مركز و كاربران مجاز مراكز
تعيين مراحل مختلف تأييد درخواست¬ها و ساير اسناد قابل ثبت در سيستم
ثبت و پيگيري درخواست كالا، درخواست خريد ، دستور خريد،استعلام قيمت ، پيش فاكتور و فاكتور خريد
ثبت اطلاعات دستور خريد و استعلام و پيش فاكتور و فاكتور به صورت ارزي
ثبت اطلاعات ثبت سفارش، گشايش اعتبار، اطلاعات بيمه، اطلاعات بارنامه، Packing List، اطلاعات گمرك و
  ترخيص و هزينه هاي مرتبط
ثبت برآورد قيمت و ميزان تغييرات مجاز مقداري در درخواست كالا
بررسي در خواست هاي كالا و تصميم گيري براي صدور درخواست خريد يا حواله انبار به صورت سيستمي
ثبت و پيگيري فرم هاي مختلف بر اساس فرآيند خريد و بدون نياز به تكرار ورود اطلاعات در مراحل فرآيند
مشاهده ليست دستورخريدهاي باز و صدورفاكتورخريد يا آماده سازي صدور استعلام بر اساس نوع خريد
صدور استعلام هاي آماده سازي شده و به روز رساني آن بر اساس اطلاعات فروشنده و تعيين برنده استعلام
ثبت پيش فاكتور بر مبناي برنده استعلام
انتقال اطلاعات ريالي فاكتورهاي خريد با اسناد وارده مرتبط انبار و سرشكن نمودن قيمت فاكتورهاي هزينه در
  اسناد وارده
گزارش از درخواست هاي كالا و درخواست های خريد، دستورهاي خريد و فاكتورهای خريد
گزارش کنترلی ارتباطات درخواست خريد و وارده انبار
گزارش کنترلی ارتباطات فاكتور خريد و وارده انبار
گزارش تحليلي فرآيند خريد ( پيگيري هر كدام از اسناد خريد و مشاهده وضعيت فرآيند)
   
  بازگشت به فهرست محصولات
   
 

 

شركت داده پرداز دستيار
توليد كننده سيستم هاي جامع مالي ، اداري و صنعتي

تهران ، جنت آباد مرکزي ، بلوار مخبری (35متری گلستان)
نرسیده به بلوار کبیری طامه (شاهين شمالي)
پلاك 232 ، ساختمان آمود ، طبقه 1، واحد 2

info@dastyar.com

021-4613 90 23
021-4613 92 75
021-4613 89 64

021-4613 91 52 مستقيم فروش

021-460 19 260 مالي

Copyright © dastyar.com