دستيار |نرم افزار كنترل قراردادها,حسابداری قراردادها

 

 

 

 دانلود مشخصات محصول

 


محصولات: (نرم افزار
کنترل قراردادها)

سيستم كنترل قراردادهاي خريد شركت داده پرداز دستيار، نرم افزار مناسبي براي آن دسته از مشتريان است كه با پيمانكارهاي زيادي قراردادهاي خريد منعقد مي نمايند و نياز به كنترل روند پيشرفت اين قراردادها به صورت تعدادي و ريالي دارند، اين سيستم علاوه بر پوشش كامل مشخصات قراردادي و كنترل آنها و گزارش دهي مناسب از آنها، با ساير نرم افزارهاي دستيار از قبيل نرم افزار انبار، حسابداري و دريافت /پرداخت (خزانه داري) ارتباط دارد ، و مديران با استفاده از اين سيستم خيال خود را از بابت كنترل كامل عملكرد پيمانكاران راحت مي نمايند.

 

تعريف اطلاعات پايه از قبيل انواع قرارداد، الحاقيه، وضعيت قرارداد، طرف مقابل قرارداد
ثبت قراردادهاي خريد يا فروش ، اقلام قرارداد ، مبلغ قرارداد، شرايط پرداخت به تفكيك اقلام
ثبت زمان بندي تحويل نمونه، تحويل اقلام قرارداد و زمانبندي مراحل پرداخت قرارداد
ثبت متمم يا الحاقيه قراردادها
ثبت اسناد تضميني مرتبط با قرارداد و کنترل و آزادسازی آنها
تعريف نحوه محاسبه استهلاك پيش پرداخت براي اقلام مختلف قرارداد
ارتباط با سيستم انبار و حسابداري براي صدور اسناد انبار، قيمت گذاري اسناد انبار و صدور اسناد حسابداري
ارتباط با سيستم دريافت/پراخت جهت صدور دستورهاي دريافت و پرداخت مربوط به قرارداد
ارائه آمارهاي متفاوت از طرف هاي قرارداد ، كالا ها ، قراردادها و ...
تنظيم گزارش ازكليه قراردادهاي يك سازنده (يا به تفكيك آن) با احتساب كليه موارد درج شده در قرارداد
تهيه كاربرگ مصرفي مواد قرارداد و تهيه كاربرگ تعدادي و ريالي پيمانكاران
ليست مانده قراردادها بر اساس كالا ، طرف قرارداد بر مبنای پارامترهاي مختلف قرارداد
كنترل و تعيين نرخ اقلام برگشتي قرارداد
اثرگذاري پيش پرداخت ها ، حسن انجام كار و هزينه هاي توليد در مانده مطالبات
گزارش صورت وضعيت قراردادها و اشخاص طرف قرارداد به صورت جمع و خلاصه
گزارش اقلامي از قرارداد كه برايشان رسيد قطعي صادر نشده
   
  بازگشت به فهرست محصولات
   
 

 

شركت داده پرداز دستيار
توليد كننده سيستم هاي جامع مالي ، اداري و صنعتي

تهران ، جنت آباد مرکزي ، بلوار مخبری (35متری گلستان)
نرسیده به بلوار کبیری طامه (شاهين شمالي)
پلاك 232 ، ساختمان آمود ، طبقه 1، واحد 2

info@dastyar.com

021-4613 90 23
021-4613 92 75
021-4613 89 64

021-4613 91 52 مستقيم فروش

021-460 19 260 مالي

Copyright © dastyar.com