دستيار |نرم افزار برنامه ریزی مواد و کنترل تولید,كنترل توليد

 

 

 

 دانلود مشخصات محصول

 


محصولات: (
نرم افزار برنامه ریزی مواد و کنترل تولید)

فرآيند برنامه ريزي و كنترل توليد، با توجه به روش توليد محصول براي شركت هاي توليدي، متفاوت مي باشد و برخي از پارامترها بايد براي مشتريان به صورت خاص لحاظ شده و در پياده سازي نرم افزار در نظر گرفته شود، شركت داده پرداز دستيار با توجه با اين مهم، نرم افزار برنامه ريزي و كنترل توليد را براي مشتريان به صورت متناسب سازي شده پياده سازي و راه اندازي مي نمايد.

 

معرفی مراکز هزینه و ایستگاههای کاری و زمان در دسترس بودن ماشین ها/ایستگاههای کاری
معرفی پرسنل توليد و تخصيص آنها به ايستگاه كاري
تعريف اشكالات توليد و علل توقف توليد ، انواع مجوز توليد، شیفت های کاری و تقویم کاری تولید
معرفي مسير استاندارد توليد براي هر محصول به تفكيك مراحل توليد
تعريف زمان استاندارد براي هر مرحله از توليد محصولات
تعريف بچ هاي استاندارد توليد
معرفی درخت محصول و ضرایب مصرف مواد با توجه به مسیر استاندارد تولید
ثبت برنامه تولید به صورت سالانه، سه ماهه و ماهانه
ثبت مجوزهاي توليد و ثبت دستور تحویل و حواله تولید بر مبنای آن
امكان تغيير مسير استاندارد توليد يا معرفي مسير اصلاحي
ثبت نتايج توليد به تفكيك محصول/ايستگاه كاري
ثبت اطلاعات ضايعات برگشتي به خط توليد
ثبت اشكالات توليد، توقفات توليد و توليد محصول نمونه
ریز گزارش های تولید به تفکیک مرکز ، محصول و بچ تولید
خلاصه گزارش های تولید
گزارش از کارهای در جریان ساخت
گزارش کارکرد ماشین ها، اشکالات تولید، توقفات تولید
گزارش کارکرد پرسنل توليدي
گزارش هاي عملكرد توليدي (نرخ عملكردماشين،نسبت كيفيت ماشين، عملكرد ماشين نسبت به زمان OEE )
   
  بازگشت به فهرست محصولات
   
 

 

شركت داده پرداز دستيار
توليد كننده سيستم هاي جامع مالي ، اداري و صنعتي

تهران ، بلوار مرزداران ، خيابان شهيد بيژن ابراهيمي (الوند)
برج الوند ، طبقه سوم
واحد 303 شمالي

info@dastyar.com

021-44 25 80 71
021-44 25 80 72
021-44 25 80 73

021-44 270 106 مستقيم فروش

021-44 27 21 51 مالي

021-44 270 889 فكس

Copyright © dastyar.com