دستيار | نرم افزار بهای تمام شده,کنترل تولید

 

 

 

 دانلود مشخصات محصول

 


محصولات: (
نرم افزار بهای تمام شده)

بهاي تمام شده توليد همواره يكي از دغدغه هاي مديران شركت ها و كارخانه جات مي باشد، و متاسفانه نرم افزارهاي ارائه شده در اين بخش تعداد زيادي نيست و موارد ارائه شده هم پاسخگوي نياز بسياري از شركت ها نمي باشد، شركت داده پرداز دستيار ، نرم افزار بهاي تمام شده را متناسب با فرآيند كاري و توليدي مشتريان و براساس خواسته آنها پياده سازي و اجرا مي نمايد و همين امر موجب گرديده است كه تمامي سوابق و نتايج اجراي اين نرم افزار در شركت هاي موجود، مثبت باشد. قابليت هاي ارائه شده در اين بخش ، موارد عمومي سيستم مي باشد و جزييات اجرا بعد از بررسي فرآيند كار مشتريان مشخص و پياده سازي مي گردد.

 

تعریف دوره های محاسبه بهای تمام شده
معرفي محصولات توليدي برای هر دوره و مواد مصرفی ، مراکز هزینه و ایستگاههای کاری
معرفی عوامل هزینه و گروه بندی آنها و معرفی مبانی تسهیم
معرفی پرسنل در ايستگاههاي كاري و ضرايب تخصيص پرسنل در مركز هزينه/ايستگاه كاري
تعريف مراحل توليد و تخصيص آنها به ايستگاه كاري به همراه ضرايب محاسباتي براي تسهيم هزينه ها
تعريف ضايعات عادي در هر مرحله از توليد و ارزش بازيافتي ضايعات
تعریف موادبری هر محصول در هر مرحله از تولید
ثبت اطلاعات اول دوره ، محصولات اول دوره، مواد جذب اول دوره و هزینه های تولید اول دوره
دریافت اطلاعات مصرف مواد از طریق سیستم انبار یا از طریق سیستم مالی
دریافت اطلاعات تولید از سیستم کنترل تولید
تخصیص مبانی تسهیم به مراکز خدماتی و تعیین مقدار مبانی برای مراکز تولیدی و خدماتی
انجام عملیات محاسبه بهای تمام شده با روش یکطرفه ( تسهیم اولیه، تسهیم ثانویه و تسهیم نهایی)
برگشت محاسبه بهای تمام شده به تفکیک مراحل اجرا
گزاش از مواد مصرفی مراکز هزینه/ ایستگاه کاری یا محصولات
گزارش تسهیم اولیه و ثانویه هزینه ها به تفکیک مراکز هزینه تولیدی و خدماتی
گزارش تسهیم هزینه های خدماتی و تولیدی برای هر محصول
گزارش بهای تمام شده تولید به تفکیک مراحل تولید برای هر محصول در چند قالب مناسب و کاربردی
گزارش ضایعات غیرعادی، مواد جذب نشده و هزینه های جذب نشده
گزارش بهای تمام شده کامل براساس درخت محصول
   
  بازگشت به فهرست محصولات
   
 

 

شركت داده پرداز دستيار
توليد كننده سيستم هاي جامع مالي ، اداري و صنعتي

تهران ، بلوار مرزداران ، خيابان شهيد بيژن ابراهيمي (الوند)
برج الوند ، طبقه سوم
واحد 303 شمالي

info@dastyar.com

021-44 25 80 71
021-44 25 80 72
021-44 25 80 73

021-44 270 106 مستقيم فروش

021-44 27 21 51 مالي

021-44 270 889 فكس

Copyright © dastyar.com